Menu
Bibliotheek
Vrij zoeken
Uitgebreid zoeken

Met ruim 60.000 titels is de bibliotheek van Liberas de belangrijkste in Vlaanderen voor het onderzoek naar de historische en actuele liberale beweging, het vrije denken en handelen, en aanverwante thema’s als vrijzinnigheid, schoolstrijd, ethische kwesties, scheiding tussen kerk en staat en antiklerikalisme. De catalogus is te raadplegen via de zoekfunctie op deze website. Werken zijn niet te ontlenen en enkel te consulteren in de leeszaal tijdens de openingsuren.

Liberas geeft ook onderdak aan de bibliotheek van de Gentse Floraliën. Deze collectie is een rijke informatiebron voor de geschiedenis van de horticultuur en vele historische aspecten van de plantkunde. De catalogus is te raadplegen via deze link. Werken zijn niet te ontlenen en enkel te consulteren in de leeszaal na afspraak.