Menu
Algemeen Stemrecht
Collectie
dinsdag 7 mei 2019

Op 26 mei 2019 trekken we weer naar de stembus. Voor sommigen is het de eerste keer, anderen kijken nog toe van de zijlijn. Vanaf 18 jaar kan de kiezer zijn/haar stem laten horen in het politieke debat. Maar dat was lange tijd geen evidentie.

Ontdek op www.algemeenstemrecht.be aan de hand van 22 sleutelmomenten het bochtige parcours dat het stemrecht sinds 1830 tot nu in België heeft afgelegd. Een verhaal van strijd en emancipatie, doorspekt met originele archiefdocumenten.

Hoe algemeen is het Stemrecht? is een online tentoonstelling, gerealiseerd door het Rijksarchief, Liberas/Liberaal Archief en Amsab-Instituut voor Sociale Geschiedenis. Het is een kant-en-klare educatieve tool die kan worden gebruikt in de lessen geschiedenis, maatschappelijke vorming, burgerschap… van het middelbaar onderwijs.

Algemeen Stemrecht