Menu
Dag van de Belgische Migratiegeschiedenis
Onderzoek
vrijdag 7 oktober 2022
Geschreven door: Nathan Lauwers

Op 29 september 2022 vond de vijfde editie plaats van de Dag van de Belgische Migratiegeschiedenis in het Amsab-ISG. Dit jaarlijks event brengt academische onderzoekers, erfgoedpartners, auteurs en andere belanghebbenden samen rond de thematiek migratie. Het biedt een forum voor de uitwisseling van ideeën en de presentatie van lopend onderzoek aan een breed publiek. Op het programma dit jaar stonden drie panels van sprekers, die hun wetenschappelijke bevindingen kwamen presenteren. Diverse onderwerpen werden behandeld onder andere over: de contacten tussen arbeidsmigranten en het middelveld tussen 1960 en 1990 (Stijn Carpentier, KADOC), het Belgische asielbeleid in een Europese context tussen 1989 en 1998 (Frank Caestecker & Eva Ecker, UGent), migratie-stops en kolonialisme (Sara Cosemans, KU Leuven) en de trajecten van sekswerkers in het Antwerpen van de 19de eeuw (Marjolein Schepers, KU Leuven). Ook Liberas-medewerker Nathan Lauwers verzorgde een sessie. Hij presenteerde er onderzoek naar narratieven en de constructie van het begrip ‘asielrecht’ in de Belgische context op het einde van de 19de eeuw (Voor het volledige programma zie: Programma 2022 ). De presentaties werden gevolgd door posterpresentaties van beginnende onderzoekers. Alle deelnemers en het publiek waren enthousiast over deze editie en kijken uit naar volgend jaar. Een speciale dank gaat uit naar de UGent voor de organisatie, en ook Amsab-ISG voor de ondersteuning.

Dag van de Belgische Migratiegeschiedenis