Menu
Onderzoeks-resultaten masterscripties
Onderzoek
woensdag 27 oktober 2021

Als onderdeel van de persoonsarchieven van de rechtsgeleerde William Lambrechts en de PVV-politici Omer Vanaudenhove en Lucienne Herman-Michielsens ontving Liberas in de loop van de jaren 1990 en 2000 interessant archief- en documentatiemateriaal over het Studiecentrum voor Politieke Hervormingen (1975-1980) en het Belgisch Nationaal Comité voor het Internationaal Jaar van de Vrouw (1975). Het bewaarde materiaal over deze initiatieven documenteert hoe in de jaren 1970 vanuit pluralistisch opgezette organisaties werd geprobeerd druk uit te oefenen op de politieke agenda voor wat betreft institutionele en sociaal-culturele hervormingen.

Voor hun masterscriptie onderzochten twee Masterstudenten Geschiedenis van de Vrije Universiteit Brussel (Luc Van den Broeck en Karoline da Silva Rodrigues, academiejaar 2020-2021) de activiteiten ontplooid in het kader van het studiecentrum en de Belgische deelname aan het Internationaal Jaar van de Vrouw. Beide initiatieven brachten (gewezen) politici uit verschillende politieke families samen. In hun onderzoek naar het Studiecentrum voor Politieke Hervormingen en de Belgische deelname aan het Internationaal Jaar van de Vrouw kwamen Luc Van den Broeck en Karoline da Silva Rodrigues dan ook interessant materiaal in andere culturele archiefinstellingen op het spoor.

Christoph De Spiegeleer (verantwoordelijke onderzoek Liberas) analyseerde enkele onderzoeksresultaten die deze onderzoekers naar boven hebben gebracht met hun eindwerk. Lees zijn bijdrage hier.