Menu
Maçonnieke chansons in negentiende-eeuws België
Buiten reeks
woensdag 19 april 2017

Negentiende-eeuwse maçonnieke bronnen maken in overvloed melding van gezangen die vrijmetselaars tijdens hun banketten te berde brachten. Maar wat zongen zij precies? Uit welk repertoire konden zij putten? In welke mate droeg het zingen bij tot het maçonnieke gebeuren in het algemeen? Dr. David Vergauwen is als onderzoeker actief binnen FREE – Interdisciplinaire Onderzoeksgroep Vrijmetselarij van de VUB. In zijn boek Maçonnieke chansons in negentiende-eeuws Belgiëonderzoekt hij de gezangen van de negentiende-eeuwse vrijmetselaars. Indien het waar is dat samen zingen het groepsgevoel bevordert, dan kunnen deze liederteksten ons een beter inzicht geven in de denkwereld van de Belgische vrijmetselaars. Zo komt David Vergauwen op het spoor van een geheel aan sociale, politieke of religieuze ideeën die onder negentiende-eeuwse vrijmetselaars leefden: over het opperwezen, de Kerk, het leven na de dood, de staat en de koning. Bij het boek hoort ook een cd met opnames van de oorspronkelijke liederen.

David Vergauwen. Maçonnieke chansons in negentiende-eeuws België, Brussel/Gent, ASP Editions, Liberaal Archief, 2017, 258 blz. en kost 34,95 euro.

 

Maçonnieke chansons in negentiende-eeuws België