Menu
Sterke aangroei aanbod gedigitaliseerde periodieken
Digitalisering
vrijdag 1 april 2022
Geschreven door: Jeroen Buysse

Dankzij een nieuwe procedure kunnen kranten en tijdschriften sinds kort makkelijk opgeladen worden naar de website van Liberas. Dit gaf al enkele mooie resultaten waardoor de collectie te doorzoeken kranten en tijdschriften op de website sterk uitbreidt. In de periode 1 december 2021 tot 1 april 2022 zijn ongeveer 30.000 nieuwe pagina’s bijgevoegd.

Vierde pijler

Van bij de lancering van de nieuwe website in 2018 werd door Liberas heel wat aandacht besteed aan de doorzoekbaarheid en presentatie van de collectie kranten en tijdschriften. Naast archief, beeldbank en bibliotheek vormde deze collectie een vierde pijler die de website www.liberas.eu van content voorziet. Een twintigtal in het verleden gedigitaliseerde periodieken werden eerder door een extern bedrijf voorzien van tekstherkenning en sinds 2018 aangeboden via de website.

In 2021 werden opnieuw een aantal titels toegevoegd aan de website, waaronder de partijperiodieken van de Liberale Partij, Vrij Limburg (in samenwerking met Stadsarchief Tongeren) en Het Arbeidersblad (in samenwerking met Universiteitsbibliotheek Gent). De tekstherkenning werd nog steeds uitgevoerd door een extern bedrijf. DEVENTit, leverancier van collectiebeheersysteem Atlantis, zorgde voor het opladen naar de website.

Interne procedure

Eind 2021 bekeek de werkgroep digitalisering van Liberas of de tekstherkenning en het opladen van periodieken niet intern kon gebeuren, net zoals het digitaliseren zelf. Na uitvoerig testen van een aantal tekstherkenningsprogramma’s werden de beste resultaten behaald met Tesseract 5.0 (https://github.com/tesseract-ocr/) dat ook het gewenste uitvoerformaat van tekstherkenning kon leveren. Met DEVENTit werd bekeken hoe de gedigitaliseerde bestanden met de daaraan gekoppelde tekstherkenning naar het collectiebeheersysteem en de website opgeladen konden worden. Ook hiervoor werd een vrij eenvoudige en door de Liberas-medewerkers uit te voeren procedure opgesteld.

Selectie van te digitaliseren kranten en periodieken

Aan de Liberas-collega’s werd vervolgens gevraagd welke kranten en periodieken zij graag gedigitaliseerd willen zien, met die beperking dat intern enkel tot formaat A3 kan worden gedigitaliseerd. In december ging collega Christine hiermee aan de slag. Op 1 april 2022 zijn reeds 12 titels van deze lijst volledig gedigitaliseerd, een aangroei van in totaal 28.854 pagina’s. Via de nieuwe procedure werden de gedigitaliseerde bestanden meteen voorzien van tekstherkenning en daarna opgeladen naar de website.

Enkele voorbeelden van recent gedigitaliseerde periodieken zijn Informations Sociales de Solidarité, Groupement Social Féminin Libéral (1948-1984) en Bulletin Officiel de la Ligue Nationale de Propagande Libérale (1901-1903), orgaan van het in 1901 gestichte Nationaal Verbond voor Liberale Propaganda. Ook de volledige jaargangen van De Liberale Mutualiteit (1952-1978), het tijdschrift van de Nationale Bond der Liberale Mutualiteitsfederatiën van België, werden toegevoegd.

De volledige lijst van de kranten en tijdschriften die op deze website doorzocht kunnen worden, is te vinden op https://www.liberas.eu/collectie/kranten/. Er kunnen hier momenteel reeds 64 titels volledig doorzocht worden. Maandelijks worden er titels toegevoegd.

Sterke aangroei aanbod gedigitaliseerde periodieken