Menu
UPDATE Symposium: 30 jaar abortuswetgeving in België
Activiteit
woensdag 28 oktober 2020

Symposium 30 jaar abortuswetgeving wordt uitgesteld – Keynote van em. prof. dr. J.J. Amy via live stream te bekijken

Hoewel we alle mogelijke maatregelen hebben genomen om het symposium rond 30 jaar abortuswetgeving in België in alle veiligheid te laten plaatsvinden, is het door de vandaag afgekondigde maatregelen in Gent niet langer mogelijk om deze nog te laten doorgaan.

Omdat het ons uitgangspunt is om de interdisciplinaire uitwisseling en het debat met het publiek te bevorderen, vinden we het niet geschikt om het symposium volledig digitaal te laten doorgaan. Daarom wensen we het volledige programma te verplaatsen naar volgend jaar.

Ter gelegenheid van de dertigste verjaardag van de abortuswetgeving in België, wordt de keynote van em. prof. dr. Jean-Jacques Amy via livestream uitgezonden op 29 oktober om 10.00u. U kan dit volgen via de Facebookpagina’s van Liberas en CAVA.

In 2020 is het dertig jaar geleden dat abortus in België wettelijk werd geregeld. Zowel nationaal als internationaal vonden de voorbije jaren en maanden belangrijke evoluties plaats in de wetgevende omkadering van abortus. In 2018 haalde een wetsvoorstel van de Belgische meerderheidspartijen abortus uit het strafwetboek na jaren van acties en pleidooien voor depenalisering vanuit onder meer vrijzinnige en feministische organisaties. Toen het wetsvoorstel werd goedgekeurd, gaf dit geen aanleiding meer tot grootschalig publiek debat. De vraag om de abortuswetgeving verder te liberaliseren, leidde in 2020 dan weer wel tot politieke conflicten en media-aandacht. Ook elders in de wereld beroert het recht tot abortus nog steeds de gemoederen met felle debatten rond de criteria in de wetgeving. In enkele Oost-Europese landen en verschillende Amerikaanse staten is de laatste jaren een tendens waar te nemen tot strengere wet- en regelgeving, met protesten tot gevolg.

Een organisatie van Liberas i.s.m. CAVA .

UPDATE Symposium: 30 jaar abortuswetgeving in België