Menu
Symposium: 30 jaar abortuswetgeving in België
Activiteit
woensdag 30 september 2020

In 2020 is het dertig jaar geleden dat abortus in België wettelijk werd geregeld. Zowel nationaal als internationaal vonden de voorbije jaren en maanden belangrijke evoluties plaats in de wetgevende omkadering van abortus. In 2018 haalde een wetsvoorstel van de Belgische meerderheidspartijen abortus uit het strafwetboek na jaren van acties en pleidooien voor depenalisering vanuit onder meer vrijzinnige en feministische organisaties. Toen het wetsvoorstel werd goedgekeurd, gaf dit geen aanleiding meer tot grootschalig publiek debat. De vraag om de abortuswetgeving verder te liberaliseren, leidde in 2020 dan weer wel tot politieke conflicten en media-aandacht. Ook elders in de wereld beroert het recht tot abortus nog steeds de gemoederen met felle debatten rond de criteria in de wetgeving. In enkele Oost-Europese landen en verschillende Amerikaanse staten is de laatste jaren een tendens waar te nemen tot strengere wet- en regelgeving, met protesten tot gevolg.

Naar aanleiding van 30 jaar abortuswetgeving in België organiseert Liberas i.s.m. CAVA in 2020 een interdisciplinair symposium rond de kwestie. Het symposium maakt een stand van zaken op van het academisch onderzoek en de praktijk in België maar kijkt ook vooruit. De organisatoren wensen de uitwisseling van kennis en ervaringen te versterken. Er wordt vertrokken van abortus als sociaal gegeven, waarbij de abortuskwestie gekaderd wordt in de bredere strijd voor vrouwenrechten. Panels met specialisten uit verscheidene disciplines zullen zwangerschapsafbreking en abortuswetgeving vanuit historisch, juridisch, politiek, ethisch/moreel en sociaal perspectief benaderen. Geografisch ligt de focus op België, maar steeds met aandacht voor de internationale context. De studiedag wordt afgesloten met een debat.

Een organisatie van Liberas i.s.m. CAVA .

Door de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus dient u zich te registreren per tijdsblok. Klik op het tijdsblok om te registreren:

Sessie 1: Vrijwillige zwangerschapsafbreking vanuit historisch perspectief 1, 9.00u – 11.00u

Sessie 2: Vrijwillige zwangerschapsafbreking vanuit historisch perspectief 2, 11.15u – 12.20u

Sessie 3: Vrijwillige zwangerschapsafbreking: politiek; juridisch en ethisch, 13.20u – 16.00u

Sessie 4: Vrijwillige zwangerschapsafbreking in de praktijk, en panelgesprek, 16.20u – 18.00u

Het symposium kan ook online gevolgd worden via livestream op de Facebookpagina van Liberas.

Donderdag 29 oktober 2020, 8.30u – 18.00u, Liberas.

Klik hier voor het volledige programma.

Symposium: 30 jaar abortuswetgeving in België