Menu
Willy De Clercq, geschreven en getekend
Collectie
woensdag 29 juli 2020
Geschreven door: Sébastien Baudart

Liberas bewaart het archief van de Gentse liberale politicus Willy De Clercq (1927-2011). Als aanzet tot de volledige inventarisatie werden recent twee grote reeksen uit dit omvangrijke archief (+/- 100 m) verwerkt: een deel van de toespraken (1982-1984) en de persknipsels (1961-2003).

De persknipsels geven een overzicht van activiteiten/initiatieven van Willy De Clercq en van algemene politieke kwesties waarbij De Clercq betrokken was, en dit zowel nationaal, lokaal (Gent en omgeving) als internationaal. Willy De Clercq was tijdens zijn lange politieke carrière o.a. Gents gemeenteraadslid (1952-1953 & 1971-1979), Belgisch parlementslid (1958-1985), minister (1960-1961, 1966-1968, 1973-1977 & 1981-1985), Europees parlementslid (1989-2004), EG-commissaris voor Buitenlandse Betrekkingen en Handelspolitiek (1985-1989), voorzitter van de Vlaamse PVV (1972-1973 en 1977-1981) en voorzitter van de Europese Liberalen en Democraten (ELD, 1981-1985 en 1989-1995).

Artikel over het internationale financiële systeem uit Pourquoi Pas? (9 september 1982). De begeleidende cartoon van Guy Bara (1923-2003) toont minister van Financiën en Buitenlandse Handel Willy De Clercq als bedelaar bij de Wereldbank.

In een tijd waarin krantencollecties meer en meer digitaal en doorzoekbaar worden aangeboden lijkt een collectie persknipsels van secundair belang. Deze collectie is echter zeer omvangrijk (18 strekkende meter) en gaat zeer breed: ze bevat naast knipsels uit de courante Belgische dagbladpers (o.a. De Standaard, Het Laatste Nieuws, Gazet van Antwerpen, Het Belang van Limburg, De Nieuwe Gids, De Morgen, Le Soir, La Libre Belgique, La Cité, La Dernière Heure) ook knipsels uit financiële kranten en tijdschriften (De Financieel-economische Tijd, L’écho de la Bourse, Trends, Tendances), de satirische en polemische pers (Pan, Pourquoi Pas?, ’t Pallieterke), een selectie buitenlandse pers (o.a. Le Monde, Herald Tribune, Wall Street Journal, NRC Handelsblad, De Volkskrant, Handelsblatt), lokale pers, nationale en lokale liberale partijbladen, populaire en informatieve weekbladen (o.a. Humo, Paris Match, De Post, Knack, Le Vif, Spectator, Topics Magazine, Panorama) en vakbladen (o.a. Le Journal du Médecin, Het Bouwbedrijf, La Construction). Buitenlandse dienstreizen leverden ook meer exotische knipsels op uit bijvoorbeeld Japan, China of de Arabische wereld. Het aandeel buitenlandse pers stijgt uiteraard ook exponentieel tijdens zijn mandaat als Europees commissaris.

Minister van Financiën Willy De Clercq op babybezoek. Cartoon van Pil (Joe Meulepas, 1915-2007) in De Standaard (7 januari 1976). 

De persknipsels bevatten niet enkel artikels, al dan niet met foto, maar ook een zeer grote hoeveelheid cartoons met Willy De Clercq in een hoofd- of bijrol. De cartoons zijn onder andere van de hand van Pil, Alidor, Ian, Brasser, Pévé, Junius, Bara, Royer, Siraut & Watson, Johan De Moor, Sem, Francis Carin en Zak. De tekenaars maken dankbaar gebruik van de karakteristieke uiterlijke eigenschappen van De Clercq (de bril, de krullen) en deinzen er niet voor terug om de rol van grafische opiniemakers op te nemen. Aangezien De Clercq zijn ministeriële periodes systematisch doorbracht op de departementen Begroting en Financiën hoeft het niet te verbazen dat veel cartoons een belastings- of andere financiële insteek hebben. Sommige auteurs breidden hun cartoons ook – bij gelegenheid of voor een langere periode – uit tot strips van een of meerdere pagina’s: zo publiceerde Ian (Jan De Graeve, °1941) in de jaren 1980 in Knack onder de titel Vijf voor zes een wekelijkse strippagina, wat hem toeliet om de karakters van de hoofdrolspelers, waaronder Wilfried Martens, Willy De Clercq, Herman De Croo en Jean Gol, grondiger uit te diepen.

Korte strip uit Pan (9 mei 1973) met in de hoofdrol minister van Financiën Willy De Clercq die een belastingbetaler letterlijk uitperst. Aan de achterkant van het knipsel vonden we de originele tekening van Alidor (Paul Jamin, 1911-1995).

De knipsels, en de cartoons en strips die we erin terugvinden, vormen een bijzonder mooi corpus om de beeldvorming rond de figuur en het beleid van Willy De Clercq te bestuderen, zowel in de pers als geheel of in specifieke titels. Dit onderdeel van het archief van Willy De Clercq is vrij raadpleegbaar in de leeszaal van Liberas.

Wie dit archief wil raadplegen kan een afspraak maken via info@liberas.eu.

Begrotingsonderhandelingen met Willy De Clercq en Wilfried Martens. Cartoon van Johan (De Moor, ° 1953) in De Morgen van 27 juli 1984.

Alle rechten op de afbeeldingen bij de betrokken auteurs/uitgeverijen.