Menu
Digitaal Educatief Pakket Congo: een verhaal van (de)kolonisatie en beeldvorming
Educatie
maandag 7 september 2020
Geschreven door: Kim Descheemaeker en Anouk Turnock

Liberas biedt online heel wat informatie voor kinderen en leerkrachten. In 2020 ontwikkelde Liberas naar aanleiding van zestig jaar onafhankelijkheid van Congo het digitaal educatief pakket Congo: een verhaal van (de)kolonisatie en beeldvorming. Dit pakket werd ontwikkeld voor leerlingen van de derde graad lager onderwijs en de derde graad secundair onderwijs ASO, TSO en KSO. Beide pakketten kunnen gratis worden gedownload.

Recente ontwikkelingen, zoals dekolonisatiebewegingen, de vraag om standbeelden van Leopold II uit het straatbeeld te verwijderen en de Black Lives Matter-beweging, tonen aan dat een dergelijk educatief pakket een grote actualiteitswaarde heeft en van maatschappelijk belang is. Er wordt immers niet enkel naar het koloniale verleden gekeken, de lijn wordt doorgetrokken naar de hedendaagse samenleving. Deze pakketten zijn vakoverschrijdend opgevat, zodat leerkrachten over verschillende disciplines heen het onderwerp kunnen belichten. Vervolgens gaan ze dieper in op het aspect beeldvorming. De lessenreeks wordt voor het lager onderwijs afgesloten met een creatieve workshop en voor het secundair onderwijs met een debat en mogelijkheden om de samenleving te dekoloniseren.

Liberas bewaart een rijke collectie foto’s en postkaarten over Congo die doorheen dit educatief pakket worden gebruikt ter illustratie. Daarnaast is er ook de online expo van Liberas Propaganda photography in the Belgian Congo, 1950-1960.

De educatieve pakketten verbonden aan de voorgaande tentoonstellingen Geknipt voor Kinderen. De Belgische Prenten van Épinal (2018) en Wie zal het zeggen? Censuur en Vrije Meningsuiting in de Collectie van Liberas (2019) zijn eveneens online beschikbaar.

Deze pakketten passen binnen de eindtermen van het basisonderwijs: Mens en maatschappij (sociaal-culturele verschijnselen, politieke en juridische verschijnselen, tijd), Muzische vorming (beeld, attitudes, drama) en Nederlands (lezen, spreken en schrijven).

Klik hier om het digitaal educatief pakket Congo: kolonialisme en beeldvorming (3de graad basis onderwijs) te downloaden.

Klik hier om het digitaal educatief pakket De complexe relatie tussen België en Congo. Een verhaal van kolonisatie, beeldvorming en dekolonisatie (3de graad secundair onderwijs ASO, TSO en KSO) te downloaden.

Meer informatie over de educatieve werking van Liberas kan u hier vinden.

Meer weten? Stuur een mailtje naar educatie@liberas.eu of bel naar 09/221.75.05

Digitaal Educatief Pakket Congo: een verhaal van (de)kolonisatie en beeldvorming